Otvoreni poziv organizacijama civilnog društva na suradnju s pučkim pravobraniteljem

Pučki pravobranitelj kao opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava Hrvatskom saboru podnosi godišnje izvješće (čl. 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, NN 76/12) te dodatno, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije podnosi godišnje izvješće o pojavama diskriminacije (čl. 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije, NN 85/08, 112/12).

U pripremi sva četiri do sada predana Godišnja izvješća o pojavama diskriminacije konzultirali smo aktere navedene u članku 15. Zakona o suzbijanju diskriminacije – relevantne organizacije civilnog društva, socijalne partnere, vjerske zajednice i Savjet za nacionalne manjine.

Materijale koje smo prikupili na taj način – zapažanja o pojavama diskriminacije u društvu, informacije o tome koliko im se često građani/ke obraćaju u vezi diskriminacije, na koji način organizacija postupa u takvim slučajevima te o tome na što se građani/ke žale (u kojim područjima života i na temelju kojih diskriminacijskih osnova (nacionalna pripadnost, dob, spol, invaliditet, vjera itd..) svake smo godine uključili u Izvješće o pojavama diskriminacije. Informacije koje su nam organizacije do sada dostavile smatramo izuzetno bitnima jer nam pomažu u stvaranju konkretnog uvida u probleme, a ovo je ujedno i prilika da Hrvatski sabor dobije uvid u opažanja i stajališta sindikata i nevladinih organizacija, budući da u Izvješću navodimo izvore podataka.

Trenutno pripremamo Godišnje izvješće za 2013., a ono će po prvi puta objediniti sve mandate pučkog pravobranitelja (zaštitu i promicanje ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije te poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma).

Kako ovo Izvješće bilo sveobuhvatno i utemeljeno na kvalitetnim izvorima podataka pozivamo vas da se uključite u njegovu pripremu na način da nas obavijestite o zapažanjima u vezi pojava diskriminacije u društvu u 2013. godini, s kojima ste se susreli u svom radu. Ovisno o tome što se nalazi u području vašeg rada, pozivamo vas da nas obavijestite o:
1. Općenitim pojavama diskriminacije iz područja vašeg rada
2. Problemima s kojima se susreću grupe građana/ki koje obuhvaćate svojim djelovanjem, u vezi diskriminacije
3. Problemima u pojedinim područjima života u kojima ste aktivni (rad, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita prava starijih osoba, itd...)
4. Načinima na koje ste postupali u slučajevima kada su se građani/ke obraćali u vezi diskriminacije
5. Ukoliko ste ih pokretali, o sudskim postupcima u vezi diskriminacije, te presudama u tim slučajevima
6. Ukoliko ste ih provodili, o istraživanjima u vezi pojavnosti diskriminacije te stručnim skupovima na ovu temu ako ste ih organizirali.

Također vas molimo da nam dostavite i sve ostale informacije o pojavama diskriminacije za koje smatrate da bi trebale biti dio ovog Izvješća, a koje nisu gore spomenute.

Naposljetku, molimo da nam ove informacije dostavite do 24. siječnja 2014. godine budući da je rok za predaju Godišnjeg izvješća Hrvatskom saboru kraj ožujka 2014.

Ostale novosti

  • 1