Održani treninzi o suzbijanju diskriminacije za predstavnike/ce javnopravnih tijela u Poreču, Splitu i Vukovaru

U okviru projekta „Biram društvo bez diskriminacije" koji provodi nevladina organizacija Cenzura Plus zajedno s partnerima, regionalnim antidiskriminacijskim kontakt točkama pučke pravobraniteljice te pučkom pravobraniteljicom, održan su treninzi za predstavnike/ce javnopravnih tijela. Prvi trening održan je u Poreču, 30. i 31. siječnja u organizaciji Centra za građanske inicijative, drugi je održan 5. i 6. veljače u Splitu u organizaciji partner udruge "Cenzura Plus" dok je treći trening održan 12. i 13. veljače u Vukovaru u organizaciji nevladine udruge "Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć" iz Vukovara.

U okviru projekta koji s nizom partnera provodi nevladina organizacija, regionalna antidiskriminacijska kontakt točka pučke pravobraniteljice Cenzura Plus iz Splita, organiziran je treninga o suzbijanju diskriminacije za predstavnike/ce javnopravnih tijela, u Poreču. Trening je organizirao Centar za građanske inicijative iz Poreča koji je također regionalna antidiskriminacijska kontakt točka pučke pravobraniteljice te jedan od partnera na projektu. Treningu su prisustvovale predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice koje su predstavile zakonodavni okvir za suzbijanje diskriminacije te institucionalnu strukturu kao i primjere slučajeva diskriminacije na kojima je radio Ured pučke pravobraniteljice. Nakon izlaganja uslijedio je rad u malim grupama u sklopu kojeg su sudionice treninga na konkretnim primjerima razmatrale da li je u pojedinom slučaju riječ o diskriminaciji te o načinima na koje bi postupile da se s takvim slučajem susretnu u svakodnevnom radu.

U gradskoj knjižnici Marko Marulić u Splitu, održan je također, dvodnevni trening za predstavnike/ce tijela državne uprave kao i regionalne te lokalne samouprave o Zakonu o suzbijanju diskriminacije, ulozi pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije, ulozi javnopravnih tijela u suzbijanju diskriminacije te europskom zakonodavnom antidiskriminacijskom okviru. Trening je organizirala udruga Cenzura Plus iz Splita koja je ujedno i voditelj ovog projekta. Prvi dan treninga izlaganja su održale predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice i zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova dok je drugi dan trening nastavljen u formi rada na konkretnim praktičnim primjerima uz vodstvo predstavnica Cenzure Plus.

Treći trening u ovom nizu održan je u Vukovaru koji je također organiziran u sklopu projekta „Biram društvo bez diskriminacije". Prisutni su bili upućeni u razloge održavanja treninga te ostale aktivnosti koje partneri na projektu provode sa svrhom senzibilizacije društva na pitanja diskriminacije te educiranja stručne javnosti, nakon čega su predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice održale izlaganja o zakonodavnom okviru za zaštitu od diskriminacije, institucionalnoj strukturi, obvezama javnopravnih tijela te dosadašnjem radu pučke pravobraniteljice na suzbijanju diskriminacije i o pojavama diskriminacije koje je pravobraniteljica uočila kroz svoj rad. Praktični dio treninga održao se u vidu rada na konkretnim primjerima.

Ostale novosti

  • 1