Radionica o suzbijanju diskriminacije u programu Akademije za politički razvoj

Što je izravna, a što neizravna diskriminacija, neka su pitanja na koje su mladi polaznici Akademije za politički razvoj imali priliku dobiti odgovor na predavanju i radionici koje je u sklopu seminara o demokraciji i ljudskim pravima s naglaskom na položaj i diskriminaciju manjina, u petak 10. svibnja održala zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter.

Nakon uvodnih riječi Ivane Radačić, izvjestiteljice UN-ove Radne skupine o diskriminaciji žena u zakonima i praksi, Antonije Petričušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu te Hrvoja Vargića iz Svjetskog saveza mladih, koji su se osvrnuli na aktualna demokratska kretanja te tendenciju zaustavljanja širenja opsega ljudskih prava u određenim dijelovima društva, zamjenica pravobraniteljice dala je pregled osnovnih značajki suzbijanja diskriminacije u Republici Hrvatskoj. Ovogodišnji polaznici Akademije informirali su se o standardima pravne zaštite koje je postavio Zakon o suzbijanju diskriminacije koji je u naš pravni sustav donio najvažnije elemente europske pravne stečevine s tog područja. Između ostalog, upoznali su se s diskriminacijskim osnovama, teretu dokazivanja u postupcima povodom diskriminacije, ali i o diskriminaciji temeljem povezanosti ili pogrešne predodžbe.

Posebno zanimanje izazvala je radionica nakon predavanja na kojoj su polaznici sami prosuđivali radi li se o diskriminaciji i o kojim diskriminacijskim osnovama na primjerima slučajeva.

Akademija za politički razvoj (APR) organizacija je koja primarno provodi programe obrazovanja i povezivanja mladih lidera i profesionalaca iz različitih sektora – politike, poslovnog sektora, javne uprave, civilnog društva, medija i znanosti.

Ostale novosti

  • 1