Edukacija i suradnja pravobraniteljskih institucija u suzbijanju diskriminacije

Edukacija stručnog savjetničkog tima pravobraniteljice za djecu o aspektima suzbijanja diskriminacije u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na zaštitu djece od diskriminacije održana je u petak, 15. veljače 2019. godine, u prostorima Ureda pravobraniteljice za djecu u Zagrebu.

Zamjenica pučke pravobraniteljice mr. sc. Tena Šimonović Einwalter, zajedno sa savjetnicama Dijanom Kesonjom i Monikom Čavlović iz Službe za suzbijanje diskriminacije održale su ovu edukaciju, u sklopu međuinstitucionalne suradnje dviju institucija, a nazočne su bile i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević te njena zamjenica Maja Gabelica Šupljika, koje su ukazale na specifičnosti pitanja diskriminacije djece i maloljetnika te probleme s kojima se susreću u svom svakodnevnom radu sa djecom diskriminiranom po raznim osnovama.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter održala je izlaganje o pojmu diskriminacije i zakonodavnom okviru za njeno suzbijanje te prikazala podatke iz istraživanja o diskriminaciji u Republici Hrvatskoj, dok su savjetnice prikazale primjenu propisa na primjerima iz rada po pritužbama vezanim za diskriminaciju i primjere iz sudske prakse.

Kako je diskriminacija djece nešto s čim se savjetnički tim Ureda pravobraniteljice za djecu redovno susreće u svom radu, aktivno se raspravljalo i o izazovima u radu s djecom ugroženom od diskriminacije te o praktičnoj primjeni antidiskriminacijskih propisa, a razjašnjena su i neka pitanja vezana za primjenjivost samog zakonodavnog okvira na pojedine predmete iz rada pravobraniteljice za djecu.

S ciljem razmjene iskustva dobre prakse, razgovaralo se i o ustroju i načinu rada dvaju Ureda, pristupu radu na pojedinim pritužbama te o mogućnostima nastavka i produbljivanja suradnje, za koje su obje strane izrazile interes te najavile ponovni susret i daljnje edukacije.

Ostale novosti

  • 1