Predavanje volonterima udruge SOS Rijeka

Savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja održala je 29. listopada 2018. predavanje o sustavu suzbijanja diskriminacije volonterima organizacije civilnog društva SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, ujedno i članici Mreže antidiskriminacijskih točaka Ureda pučke pravobraniteljice.

Tom prilikom, volontere je detaljno upoznala s nadležnostima institucije, kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije, te načinima postupanja po pritužbama i na vlastitu inicijativu. Detaljnije je pojasnila zakonski okvir, definiciju te kriterije utvrđivanja diskriminacije, značenje pojedinih diskriminacijskih osnova iz čl. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije te oblike diskriminacije, uz anonimizirane primjere iz sudske prakse i pritužbi koje su građana uputili pravobraniteljici. Predstavila je pravne instrumente koji žrtvama stoje na raspolaganju žrtvama, ali i način postupanja pravobraniteljice po pritužbama te mjere regulirane Zakonom o pučkom pravobranitelju.

Volonterima su također dani neki od primjera iz svakodnevnog života vezani uz diskriminaciju na osnovi nacionalnog podrijetla te prekršajnih, kaznenih i građanskih postupaka vezanih uz diskriminaciju. Savjetnica je volontere upoznala i s rezultatima Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije iz 2016. godine, te zaključke koji se odnose na nedovoljno poznavanje zakonske regulacije diskriminacije u Hrvatskoj, niski stupanj prijavljivanja diskriminacije i najčešće razloge neprijavljivanja.

Tijekom predavanja vođena je dinamična diskusija s volonterima koji su imali niz pitanja o primjerima iz prakse i načina na koji se prosuđuje je li riječ o nezakonitom postupanju te pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju radi zaštite od diskriminatornog postupanja.

Ostale novosti

  • 1