Predavanje o diskriminaciji, stereotipima i predrasudama

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 26. ožujka 2018. godine, savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja održala je predavanje studentima Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija.

Prezentirala je zakonodavni okvir rada Ureda pučke pravobraniteljice, strukturu, načela i način postupanja te područja rada, nakon čega je detaljnije predstavila Službu za suzbijanje diskriminacije.

Savjetnica je pojasnila pravni okvir propisan Zakonom o suzbijanju diskriminacije, upoznala prisutne s rezultatima istraživanja  o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije iz 2016. g., te iznijela primjere iz sudske prakse, kao i nekoliko predmeta u kojima je pučka pravobraniteljica provodila ispitne postupke.

Nakon završenog predavanja, odgovarajući na postavljena pitanja, studentima je dodatno pojasnila pojedine dijelove predavanja za koje je pokazan veći interes.

 

Ostale novosti

  • 1