Edukacija policijskih službenika u Zagrebu o diskriminaciji

U prostorima Ravnateljstva policije savjetnice pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja i Ivana Čop Ščira održale su 21. veljače 2018. edukaciju rukovodećim policijskim službenicima o suzbijanju diskriminacije. Naglasak je bio na diskriminaciji na području rada i zapošljavanja te postupanju pučke pravobraniteljice povodom pritužbi iz ovog područja, no osvrnule su se i na praksu sudova te izazove u primjeni antidiskriminacijskog zakonodavstva.

Edukacija je organizirana na preporuku pravobraniteljice, nakon što je u jednom predmetu utvrđeno da nadređena osoba diskriminira policijskog službenika na radnom mjestu. Savjetnice su pojasnile pravni okvir propisan Zakonom o suzbijanju diskriminacije, upoznale prisutne s rezultatima istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije iz 2016. g., te iznijele primjere iz sudske prakse kaznenih, prekršajnih i građanskih sudova, kao i nekoliko relevantnih predmeta u kojima je pučka pravobraniteljica provodila ispitne postupke.

Ostale novosti

  • 1