Dan vjerske slobode

Dan vjerske slobode u svijetu se obilježava na razne datume, a u Hrvatskoj je to najčešće 30. siječnja ili zadnja subota u siječnju. Ovaj dan podsjeća kako nam je svima zajamčena sloboda vjeroispovijedi, dok je diskriminacija na osnovu vjere zabranjena – između ostalog, Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i Ustavom Republike Hrvatske.

Sloboda vjeroispovijedi uključuje slobodu svake osobe da vjeruje, promijeni vjeru te da izražava svoje intimno vjersko uvjerenje i pripadnost određenoj vjerskoj zajednici, kao i pravo nereligioznih osoba da ne vjeruju ili svoje vjerovanje i dalje traže. Zabrana diskriminacije temeljem vjere znači da nitko ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj zbog pripadnosti vjerskoj zajednici ili zbog nereligioznih uvjerenja. Više o diskriminaciji temeljem vjere možete pronaći ovdje.

Obilježavanje Dana vjerske slobode, inicirala je Međunarodna udruga za vjerske slobode, nevladina organizacija koja ima savjetodavni status u UN-u, UNESCO-u i Vijeću Europe.

Ostale novosti

  • 1