Danas se u Hrvatskome saboru raspravlja o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2013. godinu. Ovogodišnje izvješće po prvi puta objedinjuje sve naše nadležnosti: zaštitu i  promociju ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije i djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma, donoseći analizu i ocjenu stanja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Hrvatski sabor je 2012. godine donio jednoglasnu odluku o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama. Tog je dana 1880. godine, naredbom broj 11.324 Kraljevske zemaljske vlade, usvojen „Statut kraljevskog Zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu“ (današnja Klinika za psihijatriju Vrapče). Taj je Statut bio prvi dokument koji je spominjao prava osoba s duševnim smetnjama za vrijeme boravka u psihijatrijskoj ustanovi.

Na društvenim mrežama, prema navodima s portala Dnevno.hr, objavljen je zabrinjavajući poziv Hrvatima u Vukovaru na bojkot srpskih proizvoda i svih srpskih trgovina u Vukovaru sve dok ćirilica ne izađe iz Vukovara. Posebno zabrinjava da je uz poziv objavljen i popis nepoželjnih srpskih trgovina, pekara, mesnica i drugih obrtničkih i ugostiteljskih objekata u Vukovaru, s nazivima, pa čak i adresama na kojima se nalaze. Iako je pravo svakog kupca ili korisnika usluga odabrati u kojoj trgovini želi kupovati, ovakvo izdvajanje pojedinih lokala moglo bi dovesti do neželjenih, pa čak i tragičnih posljedica u gradu ionako opterećenog podjelama. Izdvajanje na javno objavljenu listu temeljem etniciteta sugerira poziv na diskriminaciju, odnosno stvara atmosferu straha.

Kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, pozivamo nadležne institucije na reakciju i djelovanje u skladu sa svojim nadležnostima, a osobito da pažnju posvete sigurnosti svih stanovnika Vukovara i njihove imovine.

 

Ostale novosti

  • 1