„Upravo radeći na suzbijanju diskriminacije, uočili smo kako postoji potreba da se razmjene iskustva u primjeni Zakona među različitim organizacijama i institucijama. Neophodno je kontinuirano educiranje stručne javnosti, a preporuke u tom smislu isticali smo i kroz posljednjih nekoliko Izvješća pučke pravobraniteljice. Diskriminacija se u Hrvatskoj ne prijavljuje u dostatnoj mjeri pa i dalje postoji potreba za informiranjem šire javnosti. Naposljetku, također postoji i otvoreno pitanje unaprjeđenja ovog propisa, o kojem se, zapravo, govori od trenutka kada je Zakon stupio na snagu - a o kojem je moguće govoriti samo ako se ozbiljno razmotri djelotvornost trenutno uspostavljenog sustava.

Sa svim dionicima koji Zakon primjenjuju, želimo podijeliti svoja iskustva te progovoriti o tome koliko učinkovito se suzbija diskriminacija u Hrvatskoj.

Građani se često  mire s okolnostima, prihvaćaju situaciju u kojoj su se našli te je i dalje prisutno nepovjerenje u sustav  i strah od mogućih posljedica prijavljivanja, a posebno zabrinjava da velik broj građana još uvijek nije svjestan postojanja sustava zaštite od diskriminacije.“ - istaknula je danas  pučka pravobraniteljica Lora Vidović prilikom otvaranja Konferencije pod nazivom 'Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanu diskriminacije u Hrvatskoj'.

Zakon o suzbijanju diskriminacije primjenjuje se već šestu godinu, a pučki pravobranitelj obavlja poslove središnjeg tijela nadležnog za njeno suzbijanje.

Osnovni cilj Konferencije na kojoj su pozdravne govore održali, osim pučke pravobraniteljice Lore Vidović, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH  Branko Sočanac,  ministar pravosuđa Orsat Miljenić te predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, bio je  da se kroz iznošenje iskustava sudaca, odvjetnika, pravobraniteljskih institucija, nevladinih organizacija, sindikata, tijela državne uprave te vezano za ulogu medija dođe do zaključaka o tome kako se i koliko efikasno Zakon primjenjuje. U kojim područjima i preko kojih instituta je njegova primjena zaživjela, a u kojima uopće nije ili nije zaživjela u mjeri u kojoj bi trebala?  Otuda i naziv konferencije „Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj“ koja će, nadamo se, primjenu Zakona i unaprijediti.

WP 20141126 14 25 15 ProDanas 26.studenog 2014. godine otvoren je Područni ured pučke pravobraniteljice u Osijeku, a o radu i ulozi pučkog pravobranitelja govorila je pravobraniteljica mr.sc. Lora Vidović.

"Na ovaj se način želimo približiti građanima, jer su njihova očekivanja od naše institucije, koja ima široke ovlasti zaštite i promicanja ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije te djelovanja u ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma, sve veća. Budući da smo do sada imali Ured isključivo u Zagrebu, mnogi građani koji trebaju našu pomoć, zbog udaljenosti, nisu bili u mogućnosti zatražiti zaštitu svojih prava, a na ovaj ćemo im način biti pristupačniji“   kazala je pravobraniteljica Vidović.

Prvom javnom predstavljanju Ureda prisustvovali su prof.dr.sc. Mira Lulić, članica Savjeta pučkog pravobranitelja, predstojnica Katedre za međunarodno pravo i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić te župan Osječko-baranjske županije dr.sc. Vladimir Šišljagić.

17. studenoga 2014. godine je u Rijeci otvoren Područni ured pučke pravobraniteljice na adresi Korzo 2a/I  te je predstavljen rad i uloga Pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Tom prilikom je Lora Vidović, pučka pravobraniteljica naglasila: „ Na ovaj se način želimo se približiti građanima jer su njihova očekivanja od naše institucije sve veća, zbog naših ovlasti zaštite i promicanja ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije te djelovanja u ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma. Budući da smo do sada imali Ured isključivo u Zagrebu, mnogi građani koji trebaju našu pomoć, zbog udaljenosti, nisu bili u mogućnosti pritužiti se i zatražiti zaštitu svojih prava, a na ovaj ćemo im način biti pristupačniji.“

Ostale novosti

  • 1