Pučka je pravobraniteljica, sukladno ovlastima temeljem Zakona o pučkom pravobranitelju te Zakona o suzbijanju diskriminacije, dostavila ministru rada i mirovinskog sustava prof.dr.sc. Mirandu Mrsiću primjedbe i prijedloge vezano uz Nacrt prijedloga Zakona o radu.

Pučka pravobraniteljica uputila je 30. listopada Ministarstvu pravosuđa mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. U svom je mišljenju podržala snažnije kontrolne mehanizme u vezi instituta prisilnog smještaja u psihijatrijske ustanove, u odnosu na važeći Zakon, kao i stavljanje odluke o smještaju osoba s duševnim smetnjama koje nisu sposobne dati pristanak, pod sudsku kontrolu.

Pučka pravobraniteljica dostavila je, 4. studenoga, ministru pravosuđa Orsatu Miljaniću mišljenje Ureda pučke pravobraniteljice na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.

Ostale novosti

  • 1