Po pozivu Ministarstva rada i mirovinskog sustava sudjelovali smo i u pripremi materijala i stajališta RH vezano uz prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća za socijalna pitanja o mjerama za olakšavanje korištenja prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika. Budući da Direktiva smjera zaštiti radnika iz država članica Europske unije i njihovih obitelji od diskriminacije po osnovi državljanstva u području rada i zapošljavanja, ali i drugim predloženim područjima, a pogotovo kada je u pitanju socijalno osiguranje, stanovanje, obrazovanje odnosno pristup profesionalnom i stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikacijama i kada se radi o djelovanju odnosno članstvu u sindikatima podržavamo njeno donošenje.
Na poziv Ministarstva socijalne politike i mladih sudjelovali smo u pripremi prijedloga stajališta RH vezano uz prijedlog Direktive Vijeća o primjeni načela zabrane diskriminacije na osnovu vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. S obzirom da postojeća Direktiva 2000/78/EZ zabranjuje diskriminaciju temeljem navedenih osnova isključivo na području rada i zapošljavanja, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije izrazili smo punu podršku donošenju nove Direktive, koja bi proširila broj područja u kojem se u pravu EU temeljem tih osnova zabranjuje diskriminacija.

Ostale novosti

  • 1