21. ožujka - Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije

21. ožujka svake godine obilježava se Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije kao spomen na 21. ožujka 1960. godine kada je policija ubila 69 mirnih prosvjednika protiv aparthejda u Južnoj Africi. Ovaj međunarodni dan podsjeća sve nas ne samo na ovu tragediju već i na potrebu da svi zajedno radimo na suzbijanju rasne diskriminacije, jer njene posljedice mogu biti zastrašujuće.


Činjenica je naime kako su rasizam i rasna diskriminacija, unatoč ogromnom napretku društva u kojem živimo, i dalje oko nas svaki dan, u raznim oblicima i sa raznim posljedicama. Jedna od vrlo čestih posljedica rasizma je ograničavanje prava pojedinca na jednakost, odnosno diskriminacija temeljem rase, boje kože, etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla, koja je u Republici Hrvatskoj zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije.
Ove diskriminacijske osnove su, povijesno gledano, posljedica marginaliziranog društvenog položaja, a i danas je diskriminacija temeljem ovih osnova prisutna kroz različite oblike nepovoljnijeg postupanja i isključivanja u pojedinim područjima života.

Iako istraživanja o stavovima građanki i građana Republike Hrvatske pokazuju kako na općenitoj razini, ne podržavaju diskriminaciju, podržavaju multikulturalizam te ne iskazuju ksenofobične stavove, ipak se više slažu s restriktivnom nego liberalnom politikom dodjele državljanstva, a negativan stav postoji prema useljavanju ekonomskih migranata i tražitelja azila. Najveću razinu netrpeljivosti građani RH iskazuju prema Romima te nakon toga prema Srbima.

Zbog toga ne začuđuje kako je, kao i prethodnih godina, najzastupljenija osnova u pritužbama na diskriminaciju koje je pučka pravobraniteljica zaprimila tijekom 2013. godine rasa ili etnička pripadnost, boja kože i nacionalno podrijetlo.

Osobito zabrinjava raširenost rasističkih stavova u području javnog govora. Na ovom području mediji imaju značajnu ulogu, pogotovo kada iznose vijesti, priče i priloge o pojedinim manjinskim skupinama i kada utječu na formiranje javnog mijenja. Učinci toga mogu biti pozitivni, no jednako tako mogu i prenositi stereotipe i predrasude i poticati na diskriminaciju. U godini iza nas tako smo uočili posljedice rasističkog i uvredljivog načina opisivanja tražitelja azila i prikaza tema imigracije i imigranata, koji su doprinjeli fizičkim napadima i ozljeđivanju tražitelja azila.

Jasno je kako je rasnu diskriminaciju moguće učinkovito suzbijati samo istodobnim korištenjem pravnih mehanizama zaštite i podizanjem razine svijesti i znanja o neprihvatljivosti rasističkih, ksenofobnih i ostalih stajališta.

Pozivamo građane, da se u slučaju doživljene diskriminacije za pomoć obrate pučkoj pravobraniteljici, a nadležna tijela da nastave raditi na suzbijanju diskriminacije, posebice kroz obrazovanje za ljudska prava, kako bi se što učinkovitije dokinulo svako razlikovanje, isključivanje i ograničavanje prava zbog nacionalnoga ili etničkog podrijetla odnosno postiglo poštovanje ljudskih prava i sloboda na na svim područjima života, pod jednakim uvjetima.Ostale novosti

  • 1