Priopćenje pučke pravobraniteljice o raspisivanju referenduma o promjeni Ustava RH

Podsjećajući na priopćenje iz lipnja ove godine i prateći najnovije medijske napise o temi raspisivanja referenduma kojim bi se Ustavom brak definirao kao zajednica muškarca i žene, smatramo potrebnim istaknuti kako najnovije ideje o tome da Sabor raspiše novi referendum kojim bi se osujetila prethodna referendumska inicijativa smatramo izigravanjem demokratskog procesa, odnosno svojevrsnim mijenjanjem pravila na neadekvatan način i usred demokratskog procesa, što je posve neprihvatljivo.

Sa stanovišta demokratske procedure donošenja odluka, važno je reći kako se pravo na sudjelovanje u političkom odlučivanju građana u RH može i treba ostvarivati i oblikom neposrednog odlučivanja, odnosno referendumom. Unatoč tome što takve inicijative građana, kao oblik korektiva predstavničke demokracije, u nas još nisu zaživjele u potpunosti, u Hrvatskoj postoji ustavnopravni, ali i zakonodavni okvir unutar kojeg je propisan način provođenja referenduma i njega treba provoditi. Na to nas obvezuje načelo vladavine prava koje je ustavna vrednota. Stoga, demokratska procedura zahtijeva da Sabor, ukoliko su se za to stekli uvjeti, raspiše referendum na predloženo referendumsko pitanje.

Pri tome, u pitanjima tumačenja Ustava u odnosu na sadržaj ljudskih prava, ključnu ulogu ima Ustavni sud. Stoga smatramo kako prije raspisivanja referenduma, Hrvatski sabor treba zatražiti od Ustavog suda da utvrdi je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom. Ukoliko Ustavni sud utvrdi kako je tome tako, to bi neraspisivanje referenduma bilo negiranje legitimne narodne inicijative, a time i ustavnih i zakonskih prava građana.

Istovremeno, sadašnja razina zaštite ljudskih prava koja je zagarantirana Ustavom i međunarodnim dokumentima, ne bi smjela biti dovedena u pitanje. Odredbe Ustava koje govore o ljudskim pravima ili imaju izravan utjecaj na ostvarenje tih prava, ne bi trebale biti podložne promjenama putem referenduma jer se u protivnom postavlja pitanje koja bi sve ljudska prava na ovaj način mogla biti ograničena ili dokinuta. Slijedom toga, od iznimne je važnosti što prije pristupiti izmjenama Zakona o referendumu, kako bi se ovo pitanje na adekvatan način reguliralo.

Pučka pravobraniteljica

Lora Vidović

 

Ostale novosti

  • 1