U sklopu predmeta Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, održala je 25. ožujka 2019. predavanje studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Predstavila je instituciju pučkog pravobranitelja, zakonodavni okvir, načela i način postupanja te detaljnije prikazala rad Službe za suzbijanje diskriminacije. Osvrnula se i na rezultate Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije iz 2016. godine te ih usporedila s rezultatima istraživanja provedenih 2009. i 2012. godine.

Više...

Na temu „Izazovi migracija i integracije za javnu upravu“, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organiziralo je 28. veljače okrugli stol.

U uvodnim izlaganjima prof. dr. sc. Ivan Koprić osvrnuo se na hrvatske prilike u globalnim i europskim okvirima migracije i integracije migranata, o sigurnosnim aspektima migracijske politike i izazovima za javnu upravu govorio je prof. dr. sc. Siniša Tatalović, a o izazovima za hrvatsku javnu upravu doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak. Doc. dr. sc. Teo Giljević izlagao je o koordinaciji javnih usluga migrantima, a o dosadašnjim iskustvima u radu s ranjivim društvenim skupinama kao osnovi pripreme javnih službenika za rad s migrantima dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić.

Više...

Ostale novosti

  • 1