Svjetski dan Roma

Svjetski dan Roma, koji obilježavamo 8. travnja, posvećen je najvećoj etničkoj manjini u Europi, čiji pripadnici su u velikoj mjeri i danas diskriminirani. Ovaj dan, posvećen romskoj kulturi, povijesti, jeziku i tradicijama, određen je jer je tog dana 1971. godine organiziran prvi Svjetski romski kongres u Londonu, na kojem su romski predstavnici iz 14 zemalja odabrali romsku zastavu i himnu, a sudionici kongresa su odlučili negativan i pogrdan termin „ciganin“ zamijeniti terminom Rom.

Procjenjuje se da u Europi danas živi 10-12 milijuna Roma, od čega 6 milijuna u EU, najviše u Bugarskoj (9,9% stanovnika su Romi), Slovačkoj (9%) i Rumunjskoj (8.6%), dok ih je u Hrvatskoj nešto više od 24,5 tisuće, odnosno oko 0,6% od ukupnog broja stanovnika. Općenito gledajući, veliki broj Roma i danas je izložen diskriminaciji, negativnom stereotipima, visokom siromaštvu, nezaposlenosti, lošim uvjetima stanovanja, velikoj društvenoj isključenosti, stigmatizaciji, govoru mržnje, pa čak i nasilju.

U Hrvatskoj osobito zabrinjavaju podaci o niskoj razini uključenosti Roma u srednje i visoko obrazovanje. Premda se udio Roma koji su završili barem osnovnu školu približio nacionalnom prosjeku od 30,8 posto, srednju školu završava manje od 15 posto pripadnika romske nacionalne manjine, što je jako malo u odnosu na ostatak populacije, među kojom je nešto više od polovice stanovnika ima srednjoškolsko obrazovanje. Podaci za visokoobrazovanu populaciju još su nepovoljniji za Rome - svega 0,4 posto njih je visoko obrazovano, dok završen preddiplomski ili diplomski studij ima 16,4 posto ukupnog stanovništva države.

Svjetski dan Roma prilika je da se podsjetimo koliko je važno osvijestiti i promovirati obrazovanje kao put prema ostvarivanju svih prava Roma, ali i upoznati se s tradicijom i kulturom romskog naroda, koji su i danas u velikoj mjeri nepoznati.