Doprinos Ureda u edukaciji službenika zatvorskog sustava o sprječavanju mučenja i diskriminacije

Ured pučke pravobraniteljice sudjelovao je u edukaciji službenika zatvorskog sustava o suzbijanju diskriminacije i prevenciji ponižavajućeg postupanja, u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

U sklopu edukacije, zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić govorio je o zabrani ponižavajućeg postupanja kao ljudskom pravu i ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma u njegovom sprječavanju. Službenike je upoznao s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Savjetnica pučke pravobraniteljice Silvija Trgovec Greif polaznike je upoznala s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, nakon čega su imali prilike usvojena znanja testirati radom na konkretnim primjerima iz prakse Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova.

Program je proveden u tri navrata od studenog 2015. do travnja 2016., za 60-ak službenika iz više od 20 ustanova zatvorskog sustava. Jedna je to u nizu edukacije koje je organizirao ili u njima sudjelovao Ured pučke pravobraniteljice, kao dio stalnih i sve snažnijih napora u promoviranju ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, kako u široj populaciji, tako i na ciljanim skupinama osoba koje u svakodnevnom radu primjenjuju zakone koji jamče zaštitu ljudskih prava i jednako postupanje. 

Ostale novosti

  • 1