S obzirom da građani pritužbama pučkoj pravobraniteljici ukazuju na poteškoće prilikom podnošenja kaznenih prijava policiji, pučka pravobraniteljica uputila je Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost mišljenje na prijedlog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kako građani, kad podnose kaznenu prijavu putem policije, ne bi morali dokazivati da se radi o djelu koje se progoni po službenoj dužnosti.

Ured pučke pravobraniteljice sudjelovao je u edukaciji službenika zatvorskog sustava o suzbijanju diskriminacije i prevenciji ponižavajućeg postupanja, u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

U sklopu edukacije, zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić govorio je o zabrani ponižavajućeg postupanja kao ljudskom pravu i ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma u njegovom sprječavanju. Službenike je upoznao s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Savjetnica pučke pravobraniteljice Silvija Trgovec Greif polaznike je upoznala s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, nakon čega su imali prilike usvojena znanja testirati radom na konkretnim primjerima iz prakse Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova.

IMG 20150303 110554Dana 3. ožujka 2015. godine u suradnji s udrugom Transparency International Hrvatska, Ured pučke pravobraniteljice ugostio je grupu od dvadesetak volontera studenata iz te organizacije.

Cilj njihovog posjeta bio je upoznavanje s institucijom pučkog pravobranitelja, njezinim radom, nadležnostima i svakodnevnom praksom. Prezentaciju o radu ureda, nadležnostima pučke pravobraniteljice, te  sustavu zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj, održao je savjetnik pučke pravobraniteljice za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću Aron Pecnik u suradnji sa savjetnicom Monikom Čavlović iz službe za suzbijanje diskriminacije.

Nakon prezentacije, uslijedila su brojna i zanimljiva pitanja studenata o funkcioniranju institucije, njezinom položaju i značaju u Hrvatskoj, ali i Europi te pitanja o vrstama i broju pritužbi koje zaprimamo, načinima postupanja po njima te pravnoj snazi i utjecaju izvješća koja objavljuje pučka pravobraniteljica. Ovo je drugi posjet Uredu pravobraniteljice ovog tipa koje provodimo u, s ciljem edukacije učenika i studenata o različitim pitanjima iz područja ljudskih prava, te načinima rada i nadležnostima institucije pučkog pravobranitelja.

 

 

Ostale novosti

  • 1