Produljen je rok za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Tako organizacije civilnog društva, pojedinci, mediji, sveučilišta i znanstvene ustanove u RH kandidate mogu predložiti do 15. veljače 2018.

Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučke pravobraniteljice, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučke pravobraniteljice u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

naslovnica 2014

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće za 2014. godinu koje objedinjuje zaštitu i promociju ljudskih prava i sloboda, suzbijanje diskriminacije i djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma te analizu i ocjenu stanja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Sudeći po broju zaprimljenih pritužbi u 2014. godini, najznačajnija područja zabrinutosti građana su pravosuđe, radni i službenički odnosi, postupanje policijskih službenika te diskriminacija temeljem etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla. U svojim pritužbama građani iskazuju nepoznavanje svojih prava i mehanizama njihove zaštite, ali i veliko nepovjerenje u institucije, što svakako predstavlja velik i važan izazov u radu svih nadležnih tijela. Bolja dostupnost institucija i kvalitetnija suradnja, kao i informiranje građana o pravima i načinima njihovog ostvarivanja te donošenje na zakonu utemeljenih odluka prema unaprijed propisanim i predvidivim pravilima, nužni su preduvjeti izgradnje sustava utemeljenog na vladavini prava i pravnoj sigurnosti, u kojeg će građani imati povjerenje.

Ostale novosti

  • 1